Maritieme mediation

Verschil van mening, conflict, ruzie; het is er altijd geweest. Nou ja, bijna altijd…. Maar geschillen en conflicten zullen er ook altijd wel zijn.

De oplossing van een conflict wordt vaak niet gevonden waardoor standpunten zich verharden en de oplossing daarmee verder weg is dan ooit.

Dikwijls wordt een advocaat ingeschakeld en komen partijen tot de conclusie dat de gang naar de rechter de enige weg is die nog open ligt. De kosten lopen meestal hoog op en het gelijk is er dan misschien wel, maar heeft het ook daadwerkelijk iets opgelost?

Er zijn echter alternatieven voorhanden. Naast arbitrage is mediation steeds vaker een methode om conflicten uit de wereld te helpen.

Als maritiem mediator begeleiden wij partijen bij het zoeken naar constructieve oplossingen voor een gerezen probleem. Door als onafhankelijke derde een gespreks- en procesbegeleider te zijn worden standpunten van partijen inzichtelijk en wordt achterliggende belangen gezocht en geïnventariseerd.

Aan het eind van een dergelijk traject blijkt vaak dat partijen een oplossing hebben bereikt die opbouwend is en allen het gevoel geeft positief te hebben af gesloten.

Neem contact met ons op.

Comments are closed.